Vinaphone thay đổi chính sách về thời hạn khóa 2 chiều thuê bao trả sau. Từ ngày 01/10/2020 chủ thuê bao có 15 ngày để khôi phục lại số.

Thời gian tối đa duy trì số thuê bao ở trạng thái bị khóa 02 chiều là 30 ngày.

Áp dụng cho các thuê bao trả sau hiện hữu và hòa mạng mới.

Sau thời gian duy trì trạng thái khóa 02 chiều nếu khách hàng không khôi phục dịch vụ, thuê bao sẽ bị thu hồi và tái sử dụng.

Thời hạn khôi phục lại dịch vụ là 15 ngày sau khi hết thời gian khóa 02 chiều (tổng 45 ngày, tính từ ngày thuê bao bắt đầu bị khóa 02 chiều)

Thời hạn khóa 2 chiều thuê bao trả sau vinaphone
Thời hạn khóa 2 chiều thuê bao trả sau vinaphone

Một số điểm cần lưu ý đối với thuê bao trả sau Vinaphone đang hoạt động

  • Thời hạn thanh toán cước: 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo cước
  • Bị khóa 01 chiều (đi): Nếu chưa thanh toán cước trong thời gian quy định.
  • Bị khóa 02 chiều (đi và đến) sau 15 ngày kể từ ngày khóa 01 chiều.
  • Thời gian chờ khôi phục số sau khi bị khóa 02 chiều: 45 ngày.

Chính sách về thời hạn khóa 02 chiều thuê bao trả sau Vinaphone (mới)

Thời gian tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với thuê bao chưa thanh toán cước

Tạm ngừng cung cấp một phần dịch vụ, bao gồm:

  • Thoại chiều đi; nhắn tin chiều đi và truyền dữ liệu, nếu sau thời hạn thanh toán cước chủ thuê bao chưa thanh toán đủ cước theo thông báo.
  • Thời hạn thanh toán cước 07 ngày kể từ ngày chủ thuê bao nhận được thông báo cước.

Tạm ngừng toàn bộ dịch vụ (chiều đi, đến), bao gồm:

  • Thoại, nhắn tin và truyền dữ liệu nếu sau 15 ngày kể từ ngày tạm ngừng một phần dịch vụ mà chủ thuê bao chưa thanh toán đủ cước theo thông báo.

Chấm dứt hợp đồng, ngừng cung cấp dịch vụ và tiến hành các thủ tục thanh lý hợp đồng theo quy định nếu:

  • Sau 45 ngày (30 ngày khóa 2 chiều + 15 ngày chờ khôi phục) kể từ ngày tạm ngừng toàn bộ dịch vụ mà chủ thuê bao chưa thanh toán đủ cước theo thông báo.
  • Trong trường hợp này, chủ thuê bao vẫn phải chịu trách nhiệm thanh toán tiền nợ cước theo quy định.

Làm gì để khôi phục lại dịch vụ trong thời gian 45 ngày?

Nếu chủ thuê bao thanh toán đủ cước theo thông báo, thực hiện khôi phục cung cấp dịch vụ cho chủ thuê bao trong vòng tối đa 04 giờ kể từ thời điểm chủ thuê bao bao thanh toán đủ cước theo thông báo.

Sau khi chấm dứt hợp đồng, ngừng cung cấp dịch vụ, số thuê bao được đưa về kho để tái sử dụng. Chủ thuê bao liên hệ Điểm cung cấp dịch vụ tương ứng làm thủ tục đăng ký mới nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng.

Cần thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn cước: 18001091 để được hỗ trợ.

Rate this post