Gói cước trả sau Vinaphone SMARTVIP tích hợp 3 dịch vụ thoại, tin nhắn, data (trừ gói VIP169) giúp khách hàng tiết kiệm hơn 50% cước phí data so với đăng ký riêng lẻ. Khách hàng có thể nâng cấp gói cước data mặc định lên gói cao hơn tùy theo nhu cầu sử dụng thực tế.

Hướng dẫn chuyển đổi gói data 3G tích hợp theo gói cước Smart (dành cho khách hàng cá nhân) gói cước VIP (dành cho khách hàng doanh nghiệp) bằng tin nhắn SMS gửi đến 888.

Các tùy chọn gói data kèm theo các gói cước SMART

1.Gói SMART-99

Nâng cấp MAX lên MAX100, giá gói 99K+20k (MAX100 ON hoặc DK MAX100 gửi 888)
Nâng cấp MAX lên MAX200, giá gói 99K+65K (MAX200 ON hoặc DK MAX200 gửi 888)
Nâng cấp MAX100 lên MAX200, giá gói 99K+20K+50K (MAX200 ON hoặc DK MAX200 gửi 888)

2.Gói SMART-119

Nâng cấp MAX100 lên MAX200, giá gói 119K+50K (MAX200 ON hoặc DK MAX200 gửi 888)

3.Gói SMART-199

Nâng cấp MAX100 lên MAX200, giá gói 199K + 50K (MAX200 ON hoặc DK MAX200 gửi 888)

Gói cước cộng thêm của Vinaphone 3G

Các tùy chọn gói data kèm theo các gói cước VIP

1.Gói VIP-99

Nâng cấp MAX lên MAX100, giá gói 99K+15K (MAX100 ON hoặc DK MAX100 gửi 888)
Nâng cấp MAX lên MAX200, giá gói 99K+60K (MAX200 ON hoặc DK MAX200 gửi 888)
Nâng cấp MAX100 lên MAX200, giá gói 99K+15K+45K (MAX200 ON hoặc DK MAX200 gửi 888)

2.Gói VIP-119

Nâng cấp MAX100 lên MAX200, giá gói 119K+45K (MAX200 ON hoặc DK MAX200 gửi 888)

3.Gói VIP-169

Nâng cấp MAX lên MAX100, giá gói 169K+15K (MAX100 ON hoặc DK MAX100 gửi 888)
Nâng cấp MAX lên MAX200, giá gói 169K+60K (MAX200 ON hoặc DK MAX200 gửi 888)
Nâng cấp MAX100 lên MAX200, giá gói 169K+15K + 45K (MAX200 ON hoặc DK MAX200 gửi 888)

4.Gói VIP-179

Nâng cấp MAX100 lên MAX200, giá gói 179K+45K (MAX200 ON hoặc DK MAX200 gửi 888)


Sau khi nâng cấp thành công, gói cước mới sẽ có hiệu lực vào tháng tiếp theo.

Để quay về gói cước data mặc định, khách hàng cần đến điểm giao dịch của VNPT để thực hiện.

Rate this post
Call Now Button