Nhằm gia tăng lợi ích cho khách hàng sử dụng dịch vụ lâu dài, VNPT-Vinaphone TPHCM thực hiện ưu đãi giảm thêm cước gói khi khách hàng đóng tiền gói cước theo chù kỳ 06, 09, 12 tháng.

Thời gian triển khai: Từ 01/07/2016 đến khi có thông báo mới của VNPT-Vinaphone.

Các gói cước được hưởng ưu đãi:

Gói tích hợp: ALO, SMART, THƯƠNG GIA và VINA 088

Data: MAX, BIG

Giảm giá gói cước cho thuê bao đóng cước theo chu kỳ 6, 9, 12 tháng

Giảm giá gói cước cho thuê bao đóng cước theo chu kỳ 6, 9, 12 tháng

Nội dung giảm giá cho khách hàng đóng cước theo chu kỳ

Giá gói cước không bao gồm phí thuê bao 49.000 đồng/tháng.

– Hiệu lực ưu đãi được tính từ tháng tiếp theo tháng đăng ký.

Giảm giá gói ALO nội mạng:

Gói cước
Giá gói
/tháng
Chu kỳ đóng cước
06 tháng
(-10%)
09 tháng
(-15%)
12 tháng
(-20%)
ALO21 21.000 113.400 160.650 201.600
ALO45 45.000 243.000 344.250 432.000
ALO65 65.000 351.000 497.250 624.000

Giảm giá gói ALO ngoại mạng, SMART, Thương gia và Vina 088:

Gói cước
Giá gói
/tháng
Chu kỳ đóng cước
06 tháng
(-7%)
09 tháng
(-10%)
12 tháng
(-15%)
ALO NGOẠI MẠNG
ALO135 135.000 753.300 1.093.500 1.377.000
ALO145 145.000 809.100 1.174.500 1.479.000
SMART
SMART99 99.000 552.420 801.900 1.009.800
SMART119 119.000 664.020 963.900 1.213.800
SMART199 199.000 1.110.420 1.611.900 2.029.800
SMART299 299.000 1.668.420 2.421.900 3.049.800
THƯƠNG GIA
THUONG GIA1 301.000 1.679.580 2.438.100 3.070.200
THUONG GIA2 451.000 2.516.580 3.653.100 4.600.200
VINA 088
SÀNH 139.000 775.620 1.125.900 1.417.800
SÀNH+ 239.000 1.333.620 1.935.900 2.437.800
CHẤT 439.000 2.449.620 3.555.900 4.477.800
CHẤT+ 639.000 3.565.620 5.175.900 6.517.800
SANG 939.000 5.239.620 7.605.900 9.577.800
SANG+ 1.439.000 8.029.620 11.655.900 14.677.800

Giảm giá gói cước DATA:

Gói cước
Giá gói
/tháng
Chu kỳ đóng cước
06 tháng
(-10%)
09 tháng 12 tháng
(-30%)
MAX
MAX 70.000 378.000 X 588.000
MAX100 100.000 540.000 X 840.000
MAX200 200.000 1.080.000 X 1.680.000
MAX300 300.000 1.620.000 X 2.520.000
BIG
BIG70 70.000 378.000 X 588.000
BIG100 100.000 540.000 X 840.000
BIG200 200.000 1.080.000 X 1.680.000
BIG300 300.000 1.620.000 X 2.520.000

Đăng ký và quy định khác

Khách hàng đăng ký và đóng tiền cước theo chu kỳ tại cửa hàng giao dịch VNPT.

Tiền cước đóng trước được khấu trừ vào hóa đơn hàng tháng theo chu kỳ đăng ký. Các khoản cước phát sinh ngoài gói và cước thuê bao khách hàng vẫn đóng theo tháng để duy trì hoạt động.

Thuê bao không được thực hiện thay đổi gói cước trong chu kỳ đóng cước trước.

Thuê bao đang sử dụng cùng lúc gói Tích hợp và gói Data có thể đăng ký chu kỳ giảm khác khác nhau (vd: đóng trước 06 tháng gói ALO và đóng trước 1 năm gói DATA).

Tải về mẫu đăng ký đóng cước theo chu kỳ.


Tổng đài hỗ trợ về cước của VNPT-Vinaphone TPHCM: 08.800126

Căn cứ văn bản 230/TTKD HCM-ĐH ngày 01/7/2016 của TTKD VNPT TPHCM về việc triển khai chính sách ưu đãi thu tiền trước đối với các gói cước.