Đăng ký dịch vụ trả sau Vinaphone

Dành cho khách hàng đăng ký hòa mạng mới dịch vụ trả sau của Vinaphone.

Hoặc khách hàng đang sử dụng sim Vinaphone trả trước chuyển đổi hình thức sang trả sau.

Phục vụ khách hàng có địa chỉ liên hệ tại TP.Hồ Chí Minh