Hướng dẫn đăng nhập và cài đặt các tính năng của MEG lẻ như: lời chào, chuyển tiếp, hộp thư thoại, lịch sử cuộc gọi,..

Đăng nhập Web dịch vụ

Truy cập vào https://megplus.vinaphone.com.vn và đăng nhập bằng ID, mật khẩu được cấp bởi Admin doanh nghiệp.

Cài đặt MEG lẻ

Tab Tài khoản: Cập nhật thông tin của MEG lẻ/Ngôn ngữ: nhập đầy đủ các trường thông tin Tên, Ngôn ngữ rồi chọn Lưu.

Tab Tài khoản

Chọn tính năng Cuộc gọi chờ để thông báo có cuộc gọi đến mới trong khi bạn đang bận với một cuộc gọi khác. Khi kích hoạt dịch vụ, các cuộc gọi đang đàm thoại sẽ nghe thấy tiếng “Tút” khi có cuộc gọi khác gọi đến.

Chọn tính năng Cuộc gọi chờ

Tab Thư thoại:

Tắt bật tính năng: chọn hay bỏ tick mục “Hoạt động” để tắt bật tính năng này.

Có thể kích hoạt nghe lời nhắn không cần PIN hoặc cài đặt mã PIN tại các mục: Đăng nhập không cần mã PIN/Mã PIN và cài đặt Mail.

Lời chào: Hệ thống có sẵn lời chào mặc định, nhưng có thể chủ động cài đặt lời chào riêng cho mỗi MEG lẻ.

Tab Thư thoại

Thay đổi lời chào: Trong mục Lời chào, chọn Tạo mới, chọn Tệp tin (chọn file có định dạng .mp3 hoặc wav với dung lượng nhỏ hơn 1Mb) để up file ghi âm rồi chọn Lưu để hoàn tất

thay đổi Lời chào

Sau khi cấu hình Thư thoại, để sử dụng cần cấu hình theo các tình huống tại thẻ “Chuyển tiếp

Tên truy cập:

Tính năng Tên truy cập giúp MEG lẻ thay đổi mật khẩu/ngôn ngữ/mail: nhập đầy đủ các trường thông tin cần thay đổi Mật khẩu mới/Ngôn ngữ/Địa chỉ mail; nếu muốn thay đổi mật khẩu thì nhập Mật khẩu mới/Xác nhận mật khẩu mới/Mật khẩu hiện tại rồi chọn Lưu.

Tên truy cập:

MEG Plus:

Tính năng MEG Plus cho phép người dùng kết nối MEG lẻ với ứng dụng MEG plus trên smatphone.

MEG Plus:

Để kết nối, chọn “Chi tiết” sau đó chọn “Tạo mới QR code”

Tạo mới QR code

Tiếp theo mở ứng dụng MEG plus chọn quét QR code để đăng nhập:

quét QR code

Nếu không muốn đăng nhập ngay, có thể chọn Gửi kết nối sau đó nhập địa chỉ mail nhận kết nối, sau đó truy cập Mail và làm theo hướng dẫn.

Gửi kết nối đến email

Chuyển tiếp

Tính năng Chuyển tiếp cho phép MEG lẻ chuyển tiếp cuộc gọi đến số điện thoại khác theo các tình huống nhất định, hoặc hộp thư thoại để lại lời nhắn sau một khoảng thời gian nhất định.

Chuyển tiếp

Tại mỗi tình huống Luôn luôn/Bận/Không phản hồi/Không có sẵn đều có thể cấu hình đến các đích:

Số: đến một số khác.

Thư thoại: đến Thư thoại được cấu hình tại mục trên.

Lời nhắn: Đến lời nhắn được cấu hình theo hướng dẫn bên dưới.

Ngoài ra tại thẻ này còn có thể cầu hình: Chọn Không làm phiền thì các cuộc gọi đến máy sẽ báo bận và Chọn Từ chối cuộc gọi nặc danh khi không muốn nghe các cuộc gọi đến không hiển thị tên hoặc số điện thoại, chọn Lưu để hoàn tất.

Lời nhắn

Tính năng “Lời nhắn” cho phép mỗi MEG lẻ đều có thể cấu hình một lời nhắn bất kỳ, ngoài ra có thể cấu hình phân cấp khác nhau.

VD: có thể cấu hình khi gọi đến một MEG lẻ, sau khi nghe IVR hướng dẫn bấm số từ 0-9 và * # sẽ định hướng cuộc gọi đến các tình huống khác.

Để tạo Lời nhắn mới: nhập tên lời nhắn tại ô trống các nút “Thêm” sau đó chọn “Thêm”.

Lời nhắn

Tại cửa sổ mới chọn “Chơi/sửa đổi” sau đó chọn “Thay thế” chọn file âm thanh muốn gán cho Lời nhắn này, file âm thanh mp3 hoặc way không giới hạn dung lượng. Sau đó chọn “Lưu”.

đổi lời chào

Tại thẻ “Cấu hình” của “Lời nhắn” có thể cấu hình các tình huống Ngay lập tức/Nhạc chờ/Định kỳ/Đích không thể truy cập/Sau khi.

Tại thẻ “Tương tác” của “Lời nhắn” có thể cấu hình các lệnh từ 0-9 và * # sau khi nghe lời nhắn chọn các phím này có thể hướng cuộc gọi đến các lệnh có sẵn:

Khởi động lại: khi gán lệnh này Lời nhắn sẽ phát lại.

Đi đến lời nhắn: Khi gán lệnh này chọn phím được gán sẽ chuyển hướng cuộc gọi đến các lời nhắn được gán khác.

Bắt đầu cuộc gọi: khi bấm phím được gán lệnh này cuộc gọi sẽ chuyển thẳng đến 1 số được gán sẵn. VD ở bảng dưới gán số 6 vào số MEG 666 khi nghe “Lời nhắn” và bấm phím 6 cuộc gọi sẽ gọi đến MEG lẻ 666.

Chấm dứt cuộc gọi: khi bấm phím được gán lệnh này cuộc gọi sẽ kết thúc.

Quay số:

Chặn cuộc gọi (Blacklist):

Tính năng Chặn cuộc gọi cho phép MEG lẻ có thể chủ động chặn các số điện thoại không mong muốn, không cho phép các số đó gọi vào.

Chặn cuộc gọi (Blacklist):

Lịch sử cuộc gọi:

Tính năng Lịch sử cuộc gọi cho phép MEG lẻ quản lý lịch sử cuộc gọi bao gồm: lưu lượng đàm thoại đã sử dụng, thống kê chi tiết thời gian gọi, số điện thoại, thời lượng của từng cuộc gọi đến và đi (thống kê thông tin cuộc gọi trong vòng 03 tháng gần nhất). Biểu tượng màu xanh để hiển thị cho cuộc gọi thành công, biểu tượng màu đỏ để hiển thị cuộc gọi bị nhỡ.

Điền thông tin tại ô “Tìm kiếm” để hiển thị các cuộc gọi đến và đi từ số cần tìm đó.

Lịch sử cuộc gọi:

Lịch sử thư thoại

Tính năng “Lịch sử thư thoại” cho phép các MEG lẻ theo dõi lịch sử và nghe lại các tin nhắn thoại của mình

Lịch sử thư thoại

Điền thông tin vào ô Đã gửi hoặc Tên để lọc Thư thoại theo số điện thoại hoặc tên người gửi/nhận tin nhắn. Chọn Cập nhật để hiển thị.

Xong phần cài đặt MEG lẻ trên website dịch vụ của Vinaphone

Rate this post
Call Now Button