MEG Plus – Tổng đài di động mới của Vinaphone dành cho khách hàng Doanh nghiệp muốn xây dựng kênh liên lạc chuyên nghiệp: Lời chào, ghi âm cuộc gọi, thoại hội nghị,..

Meg Plus Vinaphone

Thoại nội bộ doanh nghiệp và thoại ngoài doanh nghiệp

Thoại nội bộ doanh nghiệp: Người dùng  trong cùng 1 doanh nghiệp có thể liên hệ với nhau đơn giản bằng cách bấm 130 trước số MEG lẻ cần gọi hoặc gọi trực tiếp từ ứng dụng MEG Plus.

Thoại ngoài doanh nghiệp: Người dùng thông qua số MEG chính có thể thực hiện các cuộc gọi ra bên ngoài bằng cách bấm thêm số tiền tố 130 trước số cần gọi. Cuộc gọi sẽ hiển thị bằng số MEG chính. Hoặc bấm số cần gọi không cần thêm tiền tố 130 nếu thực hiện cuộc gọi qua ứng dụng MEG Plus.

Tính năng thoại theo nhóm

Thoại theo nhóm cho phép thiết lập cuộc gọi để nhiều số có thể cùng nói chuyện vào một thời điểm, tất cả các số kết nối sẽ đều nghe và nói cho nhau nghe.

Thiết lập cuộc gọi nhóm (hội nghị): Để thiết lập cuộc gọi hội nghị, người dùng thiết lập thông qua trang WebPortal. ­­­

Thao tác thực hiện cuộc gọi hội nghị: Đăng nhập Web dịch vụ bằng tài khoản Admin và làm theo hướng dẫn để khởi tạo Thoại hội nghị trong Đàm thoại nhóm.

Sau khi tạo phòng hội nghị thì thông báo cho các thành viên tham gia cung cấp số phòng hội nghị (Room) và mã PIN (nếu có) và giờ hội nghị để các thành viên chủ động kết nối tham gia hội nghị.

Tin nhắn

Dịch vụ tin nhắn cho phép MEG chính nhắn tin tới các số bất kỳ hoặc gửi tin nhắn định kỳ đến một nhóm người đã được lên danh sách trước hoặc được lựa chọn trước.thông qua giao diện web.

Các số MEG lẻ được miễn phí tin nhắn nội bộ thông qua ứng dụng MEG Plus.

Hộp thư thoại

Hộp thư thoại cho phép một MEG lẻ bất kỳ thiết lập hộp thư thoại khi không thể trả lời cuộc gọi đến.

Ghi âm cuộc gọi

Ghi âm cuộc gọi cho phép Admin thiết lập ghi âm cuộc gọi đi của các MEG lẻ và tự động gửi đến địa chỉ Email được thiết lập trước.

Thông báo tự động

Thông báo trả lời tự động (Interactive Voice Response) cho phép MEG (bao gồm MEG chính và các MEG lẻ) có thể thiết lập các kịch bản thông báo chào mừng và trả lời tự động khi có cuộc gọi đến.

Tính năng khác

Hiển thị số chủ gọi (CLIP-Caller Line Identification Presentation):  Hiện số gọi đến.

Từ chối cuộc gọi nặc danh (ACR-Anonymous Call Rejection): Tính năng chặn các số không hiển thị sẽ không gọi được vào.

Chuyển tiếp cuộc gọi (CF-Call Forwarding): Cho phép MEG lẻ có thể chuyển tiếp cuộc gọi đến một số bất kỳ.

Cuộc gọi chờ (CW-Call Waiting): Cho phép một cuộc gọi khác vẫn gọi đến thuê bao đang kết nối thoại.

Thiết lập danh sách đen (Black List): Cho phép chặn các số điện thoại không muốn nhận cuộc gọi đến.

Lịch sử cuộc gọi (Call History): Cho phép quản lý lịch sử các cuộc gọi theo danh sách chi tiết ngày/giờ/thời lượng.


Tham khảo giá cước dịch vụ MEG/ MEG plus của Vinaphone

Đăng ký Tổng đài di dộng MEG Plus tại TpHCM

Rate this post
Call Now Button