Nội dung dưới đây hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ MEG bằng cách thao tác trực tiếp trên bàn phím điện thoại để thực hiện cuộc gọi đến số MEG nội bộ hoặc gọi ra ngoài thông qua số MEG chính.

Dịch vụ tổng đài di động của Vinaphone trả sau (MEG) giúp doanh nghiệp xậy dựng một hệ thống tổng đài chuyên nghiệp, mạnh mẽ, luôn luôn sẵn sàng mà không phải tốn chi phí đầu tư thiết bị phần cứng, chi phí cài đặt, bảo trì,..Dịch vụ MEG có thể được sử dụng trên giao diện WEBPortal hoặc thao thác trên bàn phím điện thoại thường hoặc sử dụng trên ứng dụng được cài đặt cho điện thoại Smartphone hệ điều hành Android và IOS.

Sử dụng MEG trên điện thoại thường

Sử dụng MEG trên điện thoại bằng thao tác trên bàn phím

Hướng dẫn thực hiện chức năng thoại thông thường

1. Máy lẻ là thuê bao VNP

Gọi qua 150:

+     Gọi số MEG lẻ khác:

 

Cách 1: Gọi 150 + Số máy lẻ

Giả định: [150] [315]

 

Cách 2: Gọi 150 + Số đích

Giả định: [150] [0981234123]

 

Cách 3: Gọi 150 + Nghe IVR + Số máy lẻ

Giả định: [150] [IVR] [315]

+     Gọi khách hàng

 

Cách 1: Gọi 150 + Số khách hàng

Giả định: [150] [0902295186]

 

Cách 2: Gọi 150 + Nghe IVR + Phím “9” + Số đích

Giả định: [150] [IVR] [9] [0902295186]

Gọi qua MEG chính:

+     Gọi số MEG lẻ khác

Gọi MEG chính + Nghe IVR + Số máy lẻ

Giả định: [0912400604] [IVR] [315]

+     Gọi khách hàng

Gọi MEG chính + Nghe IVR + Phím “9” + Số đích

Giả định: [0912400604] [IVR] [9] [0902295186]

2. Máy lẻ không phải là thuê bao VNP:

Phải thực hiện cuộc gọi thông qua MEG chính

Trường hợp không cài đặt chức năng MEG chính gọi lại

 

Gọi số MEG lẻ khác

Gọi MEG chính + Nghe IVR + Số máy lẻ

Giả định: [0912400604] [IVR] [315]

 

Gọi khách hàng

Gọi MEG chính + Nghe IVR + Phím “9” + Số đích

Giả định: [0912400604] [IVR] [9] [0902295186]

Trường hợp cài đặt chức năng MEG chính gọi lại

 

Gọi số MEG lẻ khác

Gọi MEG chính + Nghe IVRè Cuộc gọi được ngắt và MEG chính khởi tạo cuộc gọi cho nhân viên vừa khởi tạo cuộc gọi + Số máy lẻ

Giả định: [0912400604] [IVR]è MEG khởi tạo cuộc gọi [0912400604] [IVR] [9] [315]

 

Gọi khách hàng

Gọi MEG chính + Nghe IVRèCuộc gọi được ngắt và MEG chính khởi tạo cuộc gọi cho nhân viên vừa khởi tạo cuộc gọi + Nghe IVR + Phím “9” + Số đích

Giả định: [0912400604] [IVR] [9] [0902295186]

Hướng dẫn khởi tạo Thoại hội nghị qua IVR

 

Bước 1: Gọi MEG chính + (Nghe IVR)

 

Bước 2: Bấm phím # (Để biết thêm thông tin khác)

 

Bước 3: Bấm phím 2 (Thoại hội nghị)

 

Bước 4: Bấm phím 2 (Khởi tạo hội nghị bằng cách thêm thành viên)

Hoặc Bấm phím 1 (Khởi tạo hội nghị bằng nhóm)

 

Bước 5: Nhập số điện thoại của thành viên tham gia, kết thúc bằng phím #

 

Bước 6: Nhập số điện thoại của thành viên tham gia tiếp theo, kết thúc bằng phím # (Thêm thành viên tiếp theo)
Bước 7: Bấm phím # (Bắt đầu hội nghị)

Giả định: [150 hoặc 0912400604] [#] [2] [2] [0981234123#] [090xxxxxxx#]…[#]

Tham gia Thoại hội nghị qua IVR

 

Bước 1: Gọi tới số MEG chính + (Nghe IVR)

 

Bước 2: Bấm phím # (Để biết thêm thông tin khác)

 

Bước 3: Bấm phím 2 (Thoại hội nghị)

 

Bước 4: Bấm phím # (Để tham gia hội nghị)

 

Bước 5: Nhập số máy lẻ người chủ trì, kết thúc bằng phím #

 

Bước 6: Nhập mật khẩu của thoại hội nghị, kết thúc bằng phím #

Giả định: [150 hoặc 0912400604][#] [2] [#][315#][1234#]


MEG – Dịch vụ tổng đài di động của Vinaphone trả sau

Xem thêm hướng dẫn sử dụng dịch vụ MEG trên ứng dụng cài trên Smartphone Android và Iphone

Cần thêm thông tin vui lòng liên hệ hotline VNPT VINAPHONE

(Hướng dẫn sử dụng MEG trên điện thoại thông thường)

Rate this post
Call Now Button