Khuyến mãi cục bộ dành cho thuê bao trả sau được Vinaphone cung cấp từ năm 2015. Chỉ cần tra cứu qua cú pháp *091# Ok để xem các nội dung khuyến mãi cục bộ đang áp dụng, các gói cước tính theo ngày hoặc tháng.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, Vinaphone điều chỉnh nội dung khuyến mãi các gói cước ngày (V10, TN20, S50, C15, C50) và các gói cước tháng (B30/B50/B100) từ không gia hạn tự động thành gia hạn tự động.

Theo đó tất cả thuê bao đăng ký khuyến mãi cục bộ từ ngày 15/6/2015 trở đi sẽ được gia hạn tự động vào chu kỳ tiếp theo: 

– Đối với gói cước khuyến mãi cục bộ ngày thì hệ thống chỉ gia hạn tự động theo ngày đến hết tháng đó.

– Đối với gói cước khuyến mãi cục bộ tháng thì hệ thống thực hiện gia hạn tự động cho đến khi thuê bao thực hiện HỦY gói cước hoặc cho đến khi VinaPhone có thông báo điều chỉnh chính sách.

Vinaphone gia hạn tự động khuyến mãi cục bộ trả sau bắt đầu từ 15/06/2015.

Vinaphone gia hạn tự động khuyến mãi cục bộ trả sau bắt đầu từ 15/06/2015.

Lưu ý:

Đối với các thuê bao đã đăng ký gói thành công trước ngày 15/6/2015 thì không thực hiện gia hạn tự động cho khách hàng, do trong tin nhắn thông báo thành công đã nêu gói cước không được gia hạn tự động.

+ Thuê bao đăng ký gói khuyến mãi cục bộ tháng trước ngày 16 hoặc hủy gói KMCB tháng từ ngày 16 trở đi: Tính 100% giá gói.

+ Thuê bao đăng ký gói khuyến mãi cục bộ tháng từ ngày 16 trở đi hoặc hủy gói KMCB tháng trước ngày 16: Tính 50% giá gói.


Xem thêm:

Đăng ký tham gia khuyến mãi cục bộ dành cho thuê bao trả sau Vinaphone bằng cú pháp *091# OK

Tra cứu thông tin các gói cước khuyến mãi cục bộ năm 2015

Đánh giá