List sim Vinaphone trả sau kiểu số: XY.AABB

Được đăng ký chương trình khuyến mãi tặng máy Nokia 130 cho doanh nghiệp

Liên hệ: VNPT.HCM

Giao sim tận nơi tại TpHCM

Stt Số thuê bao Đầu Loại số Đuôi
1 84912415544 84912 2 cap sau XY.AABB 5544
2 84912436644 84912 2 cap sau XY.AABB 6644
3 84914516611 84914 2 cap sau XY.AABB 6611
4 84914516622 84914 2 cap sau XY.AABB 6622
5 84914518844 84914 2 cap sau XY.AABB 8844
6 84914523311 84914 2 cap sau XY.AABB 3311
7 84914526611 84914 2 cap sau XY.AABB 6611
8 84914533311 84914 2 cap sau XY.AABB 3311
9 84914539944 84914 2 cap sau XY.AABB 9944
10 84914542200 84914 2 cap sau XY.AABB 2200
11 84914543300 84914 2 cap sau XY.AABB 3300
12 84914575522 84914 2 cap sau XY.AABB 5522
13 84914578844 84914 2 cap sau XY.AABB 8844
14 84914581100 84914 2 cap sau XY.AABB 1100
15 84914607711 84914 2 cap sau XY.AABB 7711
16 84914622211 84914 2 cap sau XY.AABB 2211
17 84914628811 84914 2 cap sau XY.AABB 8811
18 84914629911 84914 2 cap sau XY.AABB 9911
19 84914634411 84914 2 cap sau XY.AABB 4411
20 84914634433 84914 2 cap sau XY.AABB 4433
21 84914637711 84914 2 cap sau XY.AABB 7711
22 84914637733 84914 2 cap sau XY.AABB 7733
23 84914637744 84914 2 cap sau XY.AABB 7744
24 84914672211 84914 2 cap sau XY.AABB 2211
25 84914676611 84914 2 cap sau XY.AABB 6611
26 84914693311 84914 2 cap sau XY.AABB 3311
27 84914695511 84914 2 cap sau XY.AABB 5511
28 84914696600 84914 2 cap sau XY.AABB 6600
29 84942485544 84942 2 cap sau XY.AABB 5544
30 84942509944 84942 2 cap sau XY.AABB 9944
31 84942609944 84942 2 cap sau XY.AABB 9944
32 84942633311 84942 2 cap sau XY.AABB 3311
33 84942639944 84942 2 cap sau XY.AABB 9944
34 84942648844 84942 2 cap sau XY.AABB 8844
35 84942734411 84942 2 cap sau XY.AABB 4411
36 84942745511 84942 2 cap sau XY.AABB 5511
37 84942803311 84942 2 cap sau XY.AABB 3311
38 84942804400 84942 2 cap sau XY.AABB 4400
39 84943674433 84943 2 cap sau XY.AABB 4433
40 84943676644 84943 2 cap sau XY.AABB 6644
41 84943678844 84943 2 cap sau XY.AABB 8844
42 84944697733 84944 2 cap sau XY.AABB 7733
43 84945735511 84945 2 cap sau XY.AABB 5511
44 84945735522 84945 2 cap sau XY.AABB 5522
45 84945736611 84945 2 cap sau XY.AABB 6611
46 84945736644 84945 2 cap sau XY.AABB 6644
47 84945738811 84945 2 cap sau XY.AABB 8811
48 84945738844 84945 2 cap sau XY.AABB 8844
49 84945739922 84945 2 cap sau XY.AABB 9922
50 84945739944 84945 2 cap sau XY.AABB 9944
51 84945742211 84945 2 cap sau XY.AABB 2211
52 84945744422 84945 2 cap sau XY.AABB 4422
53 84945745500 84945 2 cap sau XY.AABB 5500
54 84945745511 84945 2 cap sau XY.AABB 5511
55 84945745522 84945 2 cap sau XY.AABB 5522
56 84945745544 84945 2 cap sau XY.AABB 5544
57 84945746611 84945 2 cap sau XY.AABB 6611
58 84945746622 84945 2 cap sau XY.AABB 6622
59 84945748844 84945 2 cap sau XY.AABB 8844
60 84945749922 84945 2 cap sau XY.AABB 9922
61 84946451100 84946 2 cap sau XY.AABB 1100
62 84946456622 84946 2 cap sau XY.AABB 6622
63 84946526611 84946 2 cap sau XY.AABB 6611
64 84946549911 84946 2 cap sau XY.AABB 9911
65 84946549922 84946 2 cap sau XY.AABB 9922
66 84946594400 84946 2 cap sau XY.AABB 4400
67 84946704466 84946 2 cap sau XY.AABB 4466
68 84947363300 84947 2 cap sau XY.AABB 3300
69 84947363311 84947 2 cap sau XY.AABB 3311
70 84947375522 84947 2 cap sau XY.AABB 5522
71 84947383300 84947 2 cap sau XY.AABB 3300
72 84947397711 84947 2 cap sau XY.AABB 7711
73 84947397733 84947 2 cap sau XY.AABB 7733
74 84947405500 84947 2 cap sau XY.AABB 5500
75 84947405522 84947 2 cap sau XY.AABB 5522
76 84947405533 84947 2 cap sau XY.AABB 5533
77 84947406611 84947 2 cap sau XY.AABB 6611
78 84947418822 84947 2 cap sau XY.AABB 8822
79 84947427711 84947 2 cap sau XY.AABB 7711
80 84947436611 84947 2 cap sau XY.AABB 6611
81 84947437700 84947 2 cap sau XY.AABB 7700
82 84948067711 84948 2 cap sau XY.AABB 7711
83 84948069922 84948 2 cap sau XY.AABB 9922
84 84948073311 84948 2 cap sau XY.AABB 3311
85 84948073355 84948 2 cap sau XY.AABB 3355
86 84948937711 84948 2 cap sau XY.AABB 7711
87 84949871100 84949 2 cap sau XY.AABB 1100
88 84949871133 84949 2 cap sau XY.AABB 1133
89 84949871177 84949 2 cap sau XY.AABB 1177
90 84949872200 84949 2 cap sau XY.AABB 2200
91 841236979900 84123 2 cap sau XY.AABB 9900
92 841236979911 84123 2 cap sau XY.AABB 9911
93 841236979933 84123 2 cap sau XY.AABB 9933
94 841236979944 84123 2 cap sau XY.AABB 9944
95 841236979955 84123 2 cap sau XY.AABB 9955
96 841236979966 84123 2 cap sau XY.AABB 9966
97 841236979977 84123 2 cap sau XY.AABB 9977
98 841236979988 84123 2 cap sau XY.AABB 9988
99 841236980011 84123 2 cap sau XY.AABB 0011
100 841236980022 84123 2 cap sau XY.AABB 0022
101 841236980044 84123 2 cap sau XY.AABB 0044
102 841236980055 84123 2 cap sau XY.AABB 0055
103 841236980066 84123 2 cap sau XY.AABB 0066
104 841236986600 84123 2 cap sau XY.AABB 6600
105 841236986611 84123 2 cap sau XY.AABB 6611
106 841236986677 84123 2 cap sau XY.AABB 6677
107 841236986699 84123 2 cap sau XY.AABB 6699
108 841236987700 84123 2 cap sau XY.AABB 7700
109 841236987722 84123 2 cap sau XY.AABB 7722
110 841236987733 84123 2 cap sau XY.AABB 7733
111 841236987744 84123 2 cap sau XY.AABB 7744
112 841236987755 84123 2 cap sau XY.AABB 7755
113 841236987766 84123 2 cap sau XY.AABB 7766
114 841236987799 84123 2 cap sau XY.AABB 7799
115 841236988800 84123 2 cap sau XY.AABB 8800
116 841236988811 84123 2 cap sau XY.AABB 8811
117 841236988844 84123 2 cap sau XY.AABB 8844
118 841236988855 84123 2 cap sau XY.AABB 8855
119 841236988866 84123 2 cap sau XY.AABB 8866
120 841236988877 84123 2 cap sau XY.AABB 8877
121 841238040033 84123 2 cap sau XY.AABB 0033
122 841238835588 84123 2 cap sau XY.AABB 5588
123 841238966677 84123 2 cap sau XY.AABB 6677
124 841238966699 84123 2 cap sau XY.AABB 6699
125 841238967700 84123 2 cap sau XY.AABB 7700
126 841238967711 84123 2 cap sau XY.AABB 7711
127 841238967722 84123 2 cap sau XY.AABB 7722
128 841238967744 84123 2 cap sau XY.AABB 7744
129 841238967788 84123 2 cap sau XY.AABB 7788
130 841257387766 84125 2 cap sau XY.AABB 7766
131 841257622277 84125 2 cap sau XY.AABB 2277
132 841299641188 84129 2 cap sau XY.AABB 1188
Đánh giá