Vinaphone ưu đãi cho khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ trả sau (các gói cước thỏa sức Alo và EZCOM) đóng cước trước theo chu kỳ từ 3 đến 12 tháng.

Nội dung ưu đãi được áp dụng đến 31/12/2015

Vinaphone ưu đãi cho khách hàng đóng cước trước

Vinaphone ưu đãi cho khách hàng đóng cước trước

Chiết khấu đến 45% gói cước Alo nội mạng

Gói cước Alo nội mạng

Đơn giá/tháng (đã có VAT) VND

Số tiền đóng cước trước theo chu kỳ

 (Sau khi trừ chiết khấu)

3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng
Chiết khấu 15% 25% 35% 45%
ALO-21         21,000         53,550         94,500       122,850       138,600
ALO-45         45,000       114,750       202,500       263,250       297,000
ALO-65         65,000       165,750       292,500       380,250       429,000
SMART-99         99,000       252,450       445,500       579,150       653,400
SMART-119       119,000       303,450       535,500       696,150       785,400
SMS-15         15,000         38,250         67,500         87,750         99,000

Chiết khấu đến 20% gói cước Alo ngoại mạng

Gói cước Alo ngoại mạng

Đơn giá/tháng (đã có VAT) VND

Số tiền đóng cước trước theo chu kỳ

(Sau khi trừ chiết khấu)

3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng
Chiết khấu

5%

10%

15%

20%

ALO-135         135,000         384,750         729,000 1,032,750       1,296,000
ALO-145         145,000       413,250       783,000 1,109,250       1,392,000

Ưu đãi đến 50% gói cước 3G Vinaphone trả sau:

Áp dụng cho khách hàng đăng ký gói cước 3G trả sau MAX, MAX100, MAX200:

Gói cước 3G trả sau (EZCOM)

Đơn giá/tháng (đã có VAT) VND Số tiền đóng cước trước theo chu kỳ

(Sau khi trừ chiết khấu)

6 tháng 12 tháng
Chiết khấu 30% 50%
MAX 70,000 294,000 420,000
MAX100 100,000 420,000 600,000
MAX200 200,000 840,000 1,200,000

Chính sách chiết khấu đóng cước trước

– Khách hàng đăng ký chu kỳ đóng cước trước tại cửa hàng VNPT- Vinaphone

– Khách hàng có thể đăng ký chu kỳ đóng cước trước bất kỳ lúc nào, ưu đãi có hiệu lực từ tháng tiếp theo tháng đăng ký (Khách hàng sử dụng gói cước thỏa sức Alo phải đảm bảo chu kỳ đóng cước trước bằng hoặc ít hơn chu kỳ hiệu lực gói cước đang sử dụng).

– Số tiền đóng cước trước chỉ được sử dụng để khấu trừ vào gói cước đã đăng ký theo chu kỳ sử dụng. Phần cước phát sinh ngoài gói khách hàng vẫn đóng cước bình thường.

– Trong chu kỳ ưu đãi (đóng cước trước), khách hàng không được chuyển đổi sang gói cước khác. Nếu hủy gói cước sẽ không được hoàn trả hay khấu trừ cho bất kỳ cước phát sinh nào (nếu có) của thuê bao.

– Khi hết chu kỳ ưu đãi, nếu khách hàng muốn gia hạn tiếp thì đóng cước cam kết (chu kỳ tiếp theo) vào tháng cuối cùng của chu kỳ.

– Trong suốt chu kỳ sử dụng nếu có thay đổi về chính sách giá cước thì thuê bao vẫn được hưởng theo chính sách cũ đến hết chu kỳ. Nếu có thay đổi nội dung trong gói cước thì có hiệu lực áp dụng tương ứng.

Xem thêm: Gói cước siêu tiết kiệm giảm đến 45% cước phí cho thuê bao trả sau

Rate this post
Call Now Button