Vinaphone chiết khấu cho doanh nghiệp đóng cước trước theo chu kỳ 06 hoặc 12 tháng, áp dụng cho các gói cước Alo DN hướng ngoại mạng: DN101, DN145, VIP169, VIP179

Thời gian đăng ký: Đến 31/12/2015

Áp dụng cho khách hàng đăng ký tại thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung chiết khấu dành cho Doanh nghiệp:

Đóng theo chu kỳ 06 tháng: Giảm 4% giá gói cước

Đóng trước theo chu kỳ 12 tháng: Giảm 9% giá gói cước

Vinaphone chiết khấu cho doanh nghiệp đóng cước trước

DN145 đóng cước trước 06 tháng: 835.200 đồng

DN145 đóng cước trước 12 tháng: 1.583.400 đồng

DN101 đóng cước trước 06 tháng: 581.760 đồng

DN101 đóng cước trước 12 tháng: 1.102.920 đồng

VIP169 đóng cước trước 06 tháng: 973.440 đồng

VIP169 đóng cước trước 12 tháng: 1.845.480 đồng

VIP179 đóng cước trước 06 tháng: 1.031.040 đồng

VIP179 đóng cước trước 12 tháng: 1.954.680 đồng

Quy định về đóng cước theo chu kỳ

Chính sách chiết khấu áp dụng cho phần cước gói, không áp dụng cước thuê bao tháng.

Mức chiết khấu được Vinaphone trừ trực tiếp vào hóa đơn.

Ưu đãi có hiệu lực từ tháng liền kề tháng đăng ký.

Để thuê bao không bị gián đoạn liên lạc, khách hàng cần đóng cước phát sinh ngoài gói theo quy định.

Trong suốt chu kỳ, khách hàng chuyển đổi hoặc hủy gói cước sẽ không được hoàn tiền  đóng trước đã xuất hóa đơn.


Xem thêm: Các gói cước Vinaphone trả sau dành cho khách hàng doanh nghiệp năm 2015.

Cần thêm thông tin, khách hàng vui lòng liên hệ số điện thoại CSKH: 18001091 hoặc 08.800126

Đăng ký dịch vụ tận nơi: VNPT VINAPHONE

Nội dung ưu đãi theo CV số 344/KHDN-ĐHBH của Ban Khách hàng tổ chức – doanh nghiệp ngày 01/10/2015

Rate this post
Call Now Button