ECO69 miễn phí 1000 phút nội mạng

69,000/tháng

Eco69 ưu đãi:

1000 phút gọi nội mạng Vinaphone và cố định VNPT giới hạn 10 phút/cuộc gọi.

Cước thuê bao: 0 đồng