ECO99 miễn phí 99 phút gọi ngoại mạng

99,000/tháng

Eco99 ưu đãi:

1000 phút gọi nội mạng Vinaphone và cố định VNPT giới hạn 10 phút/cuộc gọi.

99 phút gọi ngoại mạng trong nước. Không giới hạn số phút mỗi lần gọi.