[Tạm dừng] TG499 gói cước Thương gia Vinaphone

1/tháng

Gói cước TG499

4000 phút gọi nội mạng Vinaphone (di động)

600 phút gọi ngoại mạng trong nước

6GB/ngày data 4G

Ngừng triển khai