ALO45 miễn phí 1000 phút gọi nội mạng

94,000/tháng

Miễn phí 1000 phút gọi nội mạng Vinaphone và cố định VNPT. Giới hạn 10 phút mỗi lần gọi.

Dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp

Đăng ký tại TP HCM: 0918 68 1333